تاریخ و فرهنگ

17 بهمن 1397
با آغاز سده هفدهم میلادی قدرت کشورهای مطرح آسیا همچون زمامداران مغول هند، سلاطین عثمانی و شاهان صفوی روبه‌زوال رفته و دچار نوعی عدم استحکام فزاینده‌ای گشت که درنهایت به علت ضعف ناشی از آن منجر به...
29 دى 1397
موسیقی درمانی یک پدیده جهانی است و در بسیاری از کشورهای دنیا (آفریقا، جنوب ایتالیا، برزیل، کشورهای خاورمیانه، آسیای شرق و آسیای میانه) و... هنوز هم به همان سبک و سیاق گذشته صورت می‌گیرد. مراسم...
13 آبان 1397
بلوچ ها اقلیت کوچکی به نسبت جمعیت کشور ایران محسوب می شوند که مناسبات اجتماعی شان نیز تاحدود زیادی تحت تأثیر سنت های قومی و گرایشات اتنیکی قرار دارد، اما علیرغم حفظ این ساختار "سنت گرایی" ، جامعۀ...
04 مهر 1397
هنر تلاشی برای معنا بخشیدن به زندگی و کمالات انسانی است. هنر قدیم ایران هم هنر بود و هم صنعت. هنر از آن جهت که خلاق بود و صنعت از آن جهت که در زندگی مردم جریان داشت. شاید این بهترین عنوانی باشد که...
24 شهريور 1397
برپایی مراسم ازدواج در میان بلوچ های ایرانی کما بیش همچون رسم سال های دور این قوم است و دستکم 8 مرحله از مراحل عروسی همچنان در میان بلوچ ها به اجرا درمی آید. گرچه اینک به واسطه تغییر وضعیت اقتصادی...
اشتراک در RSS - تاریخ و فرهنگ