سیاست و جامعه

معرفی و شناساندن قابلیت‌های شهرستان چابهار به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین مناطق ایران تحت عنوان همایش روز چابهار (Chabahar Day) در روز سه شنبه مورخ هفتم...