تماس

بازدید شما از این صفحه را گرامی می‌داریم؛

دریافت نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شما بازدیدکننده‌ی محترم یاری رسان ما در راستای بهبود محتوای مطالب مرکز پژوهش‌های بلوچستان خواهد بود. شما می‌توانید علاوه بر امکان ارتباط در شبکه‌‌های اجتماعی از طریق فرم زیر با گردانندگان این مرکز در ارتباط باشید.