معرفی کتاب

28 شهريور 1397
دکتر زندمقدم که با وجود کهولت سن و بیماری در این مراسم حضور داشت، در حال اشک ریختن، تنها یک جمله گفت: از این همه لطف که بعد از پنجاه سال دیدم، تشکر می‌کنم. احمد مسجد جامعی در بزرگداشت محمود زند مقدم...
07 خرداد 1397
با وجود آنکه از سال 2002 گروه‌های پیکارجویی همچون جیش العدل در بلوچستان ایران فعال بوده‌اند، با این‌حال؛ وضعیت این منطقه نسبتاً پایدار و آرام بوده است. کتاب استفان دودوانیون نتیجه می‌گیرد که دلیل...
23 فروردين 1397
دکتر محیی‌الدین مهدی با نگاه تاریخی، زبان‌شناسی، جغرافیایی و تبارشناسانه به وضعیت تاریخی، فرهنگی یکی از بزرگترین ملت‌های بدون دولت پرداخته است. به گمان غالب پس از کردها؛ بلوچ‌ها را می‌توان بزرگترین...
اشتراک در RSS - معرفی کتاب